Past Simple – pytania i przeczenia
Czas przeszły prosty i konstrukcja zdań pytających i przeczących


Pytania

Pytania w czasie Past Simple tworzymy analogicznie jak pytania w czasie Present Simple. Przed podmiot także wstawia się operator - w czasie Past Simple jest to słówko „did”. Co jest jednak istotne, operator w czasie Past Simple jest identyczny we wszystkich osobach. Po operatorze i podmiocie wstawiamy czasownik, który pozostaje w formie bezokolicznika.

Did you speak to Anna? (Czy rozmawiałaś z Anną?)
Did she do the shopping? (czy ona zrobiła zakupy?)
Did you see that? (Widzieliście to?)

Analogicznie jak w przypadku czasu Present Simple, w czasie Past Simple stosowane są pytania szczegółowe, w których na pierwszym miejscu możemy użyć zaimek pytający when, where lub what.

Konstrukcja takiego pytania wygląda następująco:

Zaimek pytający (when, where lub what) + operator "did" (identyczny dla wszystkich osób) + podmiot + czasownik w bezokoliczniku (w formie podstawowej) + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

np.
Where did you buy this bike? (Gdzie kupiłeś ten rower?)
What did you do there? (Co tam robiliście?)
When did you watch this movie? (Kiedy widziałaś ten film?)

WYJĄTEK: czasownik TO BE
Czasownik „to be” (być) jest samowystarczalny, tworzy pytanie przez zmianę szyku i obywa się bez operatora „did”.

np.
Were they happy? (Byli szczęśliwi/zadowoleni?) – Yes, they were.
Was he at school yesterday? (Był wczoraj w szkole?) – No, he wasn’t.


Przeczenia
Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy analogicznie jak przeczenia w czasie Present Simple, nie zapominając o operatorze „did”.

Konstrukcja:

Podmiot + operator „did” + not + czasownik w bezokoliczniku (w formie podstawowej)

np.
I didn't (did+not) write the letter. (Nie napisałam listu.)
She didn’t watch TV last night. (Wczoraj w nocy nie oglądała telewizji.)
They didn't go to the cinema yesterday. (Wczoraj nie poszli do kina.)

Wyjątek: czasownik TO BE
Tak jak w przypadku pytań, tak i przy zdaniach przeczących w czasie Past Simple czasownik „to be” (być) jest samowystarczalny. Przeczenie z użyciem czasownika „to be” utworzymy następująco, bez użycia operatora „did”.

np.
He wasn’t (was+not) at school yesterday. (Wczoraj nie był w szkole.)
I wasn’t in London last summer. (Nie byłem w Londynie poprzedniego lata.)
They weren’t (were+not) nice. (Oni nie byli mili.)

UWAGA: was not --> wasn’t (1 i 3 osoba liczby pojedynczej)
                 were not --> weren’t (pozostałe osoby)Exercise / Ćwiczenie

I. Proszę utworzyć pytania w czasie Past Simple:

1. I was born in 1976.
When ……….........…. you born?

2. I thought about it yesterday.
…………………………. about it yesterday?

3. Barbara and John decided to buy a new flat.
….....................…………………… to buy a new flat?

4. We played cards with our friends last weekend.
…….......................…………. with friends last weekend?

5. They sent a birthday card to their manager two days ago.
When …………………….. a birthday card to their manager?


II. Proszę utworzyć zdania przeczące w czasie Past Simple.

1. Angela wrote this article when she was at university.
Angela ………………………………………………………………………

2. I took my mother to the cinema last night.
I ……………………………………………………………………………………..

3. Marta woke up early in the morning. She managed to get up at 9 am.
Marta ……………………………………………………… She ………………………

4. The music made me feel good.
The music ……………………………

5. I had yoghurt and two sandwiches for breakfast yesterday.
I …………………………………………Odpowiedzi:
Ćwiczenie I.
1. When were you born?
2. Did you think about it yesterday?
3. Did Barbara and John decide to buy a new flat?
4. Did we play cards with our friends last weekend?
5. When did they send a birthday card to their manager?

Ćwiczenie II.
1. Angela didn’t write this article when she was at university.
2. I didn’t take my mother to the cinema last night.
3. Marta didn’t wake up early in the morning. She didn’t manage to get up at 9 am.
4. The music didn’t make me feel good.
5. I didn’t have yoghurt and two sandwiches for breakfast yesterday.

 


 

  drukuj   dodaj do ulubionych
Inne artykuły na ten temat
 Materiały dydaktyczne
O projekcie
Baza Wiedzy
Wsparcie techniczne
Tell Me More
Wsparcie nauczyciela
O nas
Wszelkie prawa zastrzezone, ©2008 Way2Learn Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.